Seachtain na Gaeilge

Tá Seachtain na Gaeilge ann, agus ba cheart dom úsáid a bhaint as mo chuid Gaeilge bhriste. Bhí deis agam ar an Luan freastal ar léacht leis an amhránaí den scoth, Karan Casey. Bhí sí an-suimiúil. Chan sí cúpla amhrán agus mhínigh sí an taighde a rinne sí le déanaí agus an obair a rinne sí leis an eagraíocht FairPlé. Tar éis na hócáid bhí seans agam cúpla focal as Gaeilge a labhairt léi. Chonaic mé arís í ag ceolchoirm bheag ar an Deardaoin. An-chraic a bhí ann. Seachtain mhaith na Gaeilge.

It’s Irish Language Week and I ought to make use of my broken Irish. I had the chance on Monday to attend a lecture by the first-rate singer, Karan Casey. She was very interesting. She sang a couple songs and explained the research she has been doing and the work she has been doing with the organization FairPlé. After the event I had the chance to speak a few words in Irish with her. I saw her again in a small concert on Thursday. It was great fun. A good Irish Language Week.